Jeg ville ønske vi gjorde som i England..

De er fokus på nærvær og opmærksomhedstræning i institutionerne i England - Børnehaver, skoler, hospitaler og i ministerier - Mindful Nation har de kaldt denne stille og sympatiske revolution. Jeg tror og håber på at det også vil skylle ind over Danmark, for resultaterne er så gode - og indsatsen så respektfuld.

Jeg er uddannet i England til at arbejde med Mindfulness i skoler - Vi skal dog være opmærksomme på at vi ikke kan kopiere direkte. Vi er nødt til at gøre det vores eget, som er i tråd med den måde f.eks. vores skolesystem er indrettet, men vi er nødt til at komme i gang...

Her er en video med kongresmedlem Tim Ryan og hans møde med nogle af de elever, som bruger hans bog "Mindful Nation" i deres undervisning.

http://wkbn.com/2016/09/12/tim-ryan-walks-through-mindfulness-exercises-with-youngstown-students/

 

Et undervisningsforløb med Taknemlighed

I børnehaveklassen på Kirstinebjergskolen, Indre ringvej har Heidi Pedersen arbejdet med Taknemlighed.

Eleverne så en lille film med temaet taknemlighed med Sigurd Barret og Snapper.
Efterfølgende talte de om hvad man kunne sige tak for og hvad ordret tak betyder.

Eleverne fik deres egen bog med hjem og her skulle de tegne en gul smiley, hver gang de sagde tak til andre mennesker. Ligeledes skulle de lave en blå smiley når andre mennesker sagde tak til dem.

Som opsamling var klassen en tur på stranden, hvor de fandt en særlig "takkesten". Stenen skulle de tage med hjem og give til en person de var særlig taknemlig for eller som skulle have en særlig tak.

Heidi fik udarbejdet disse flotte tegninger og vi fik sat dem sammen i en musikvideo til Sigurd Barretts sang; "Tak for Lyset".

Et fantastisk undervisningsforløb jeg håber flere af Jer vil afprøve.
Perfekt her op til jul hvor der er meget at være taknemlig for

Tak til teamet bag Sigurd Barrett for lån af Jeres sang..

Sang, tekst og musik af Sigurd Barret.
Sangen tilhører ikke Børnehaveklasseleder.dk, men vi har fået lov til at bruge og låne den sammen med tegningerne i denne musikvideo.
Sigurd Barret Management
Michael Vitten

 

Hvordan filmen "inderst Inde" kan hjælpe børn til at tale om deres følelser

”Nøøj, den var god”, det var min 8-årige datters kommentar efter vi havde været i biografen og se Pixars ”Inderst inde”, men det er blevet til mere end en god film hjemme hos os. Det er også blevet en referenceramme for at tale om hvad der foregår i hende – og i mig.

Filmen er baseret på to af de førende eksperters arbejde med forskning i følelser: Paul Ekman og Dacher Keltner. De to fungerede også som konsulenter på filmen.

Forfatteren til ”inderst Inde”, Pete Doctor, har valgt fem basale følelser: Glæde, sorg/kedafdet, afsky, frygt og vrede og gjort dem til farverige karakterer, som tilsammen styrer kontrolpanelet i hovedpersonens, pigen Riley, sind. I filmen ser man, at Rileys selv er en kombination af følelser, minder, tanker der alle arbejder sammen.

 

Én af de ting (blandt rigtig rigtig mange), som filmen har givet os mulighed for at italesætte, er at der ikke er nogen rangorden for følelserne. De har alle en vigtig rolle at spille i et menneskes liv. I Filmen ender figurerne Glæde og Triste med at fremstå som et team. De har hver især vitale kvaliteter, og den ene kan ikke eksistere uden den anden.

Det er ikke meningen, at vi skal være glade hele tiden. Det er ikke farligt at føle vrede, og det er ikke nødvendigvis et sygdomstegn at være ked af det. Vi lever i et samfund, hvor såkaldte positive følelser som glæde efterstræbes og såkaldte negative følelser som vrede eller sorg skal ”kureres”. Det kan jeg godt forstå – det er både rarere og nemmere... ikke mindst for dem omkring os; men jeg tror, at den bedste ”kur” er at gøre det naturligt, at de alle 5+ følelser er til stede altid – nogle gange er én dog mere dominerende. For min datter er det uforklarlige ”hvorfor føler jeg sådan her” blevet erstattet af ”Triste er på arbejde i dag”. Bare en konstatering, for sådan er det nogle gange….

 

 

Risskov Skole er i gang - Hvad med dig?

Ro og nærvær i skolen giver rum til faglig fordybelse.

Afspændt koncentration er det bedste udgangspunkt og fundament for læring. Her har en visionær skoleleder på Risskov skole ved Århus tilbudt sine medarbejdere et forløb. Se her om en daglig pædagogisk praksis, der kan støtte børn i at få en bedre kontakt til sig selv
Iog hinanden. Psykolog Helle Jensen fortæller i begge film om betydningen

 

Mindfulness i undervisningen - Hvorfor?

Her et interview med Jon Kabat-Zinn, som siden 70'erne har introduceret mindfulnessbaseret træning i det amerikanske sundhedssystem, i skoler, i virksomheder osv.

Han fortæller her om hvordan børn og unge over de sidste 35 år har fået færre sociale kompetencer og færre måder at regulere sine følelser på.  Og ikke mindst hvordan vi kan hjælpe med at genoptræne disse kompetencer...

Er det ikke det vi skal som lærere?

Filmen er optaget i en børnehaveklasse i Berkeley, USA, hvor klasselærer Renee Harris, har integreret mindfulness i klassen. Vi følger børnene når de lytter, spiser og bevæger sig med fuld opmærksomhed. Børnene er rigtig gode til at fordybe sig i øvelserne og et af resultaterne af at børnene træner mindfulness som en fast del af undervisningen, er at de har nemmere ved at fastholde fokus på opgaver.

Førende hjerneforsker Richard Davidson forklarer i filmen at glæde og velvære skal ses som en evne, der kan trænes og opøves. Det er godt at starte tidligt i livet og det kan forebygge problemer f.eks. i puberteten.

I filmen bliver Megan Cowan, der er direktør for Mindful Schools i Californien, interviewet om hvordan mindfulness formidles til børn.