The good guys always finish first

Det er interessant, at der er forskning på mange forskellige fronter, der viser at empati, venlighed og omsorg faktisk "betaler sig". Det er ikke kun et spørgsmål om moral - det er evolutionært væsentligt. Alle vinder, når ingen taber..

Som i denne lille video, som formidler dele af "the selfish gene" af Richard Dawkins, men der forskes også i hvad hhv. empatisk indstilling og empati-træning gør ved f.eks. en virksomheds bundlinje og studerendes faglige udbytte.. meget spændende.. alt peger på at det har meget større betydning end først antaget.