MUST SEE : Film om bevidst nærvær i børnehaven

Dette er en dansk dokumentarfilm om mindfulness i en 4-6 årige børn. Hvordan der arbejdes med opmærksomhed og bevidst nærvær. Det er så rørende og fint...

Når børn tidligt i livet lærer at komme i kontakt med deres tanker, følelser og krop, har det indflydelse både på deres velbefindende og læringsmæssige udbytte af daginstitution og skole.

MINDFULNESS FOR BEDRE TRIVSEL OG SKOLESTART

Mange af os har sikkert oplevet at have få besked på at høre efter og være opmærksom af en lærer i skolen. Men knap så mange af os har i skolen lært hvad det vil sige at være opmærksom. I overgangen fra børnehave til skole sker der store ændringer. De nye skolebørn skal lære at være opmærksomme i længere intervaller i skolen, end de har været vant til i børnehaven. Mindfulness øvelser er en måde at lære at regulere vores opmærksomhed, følelser og stressniveau i kroppen.

The good guys always finish first

Det er interessant, at der er forskning på mange forskellige fronter, der viser at empati, venlighed og omsorg faktisk "betaler sig". Det er ikke kun et spørgsmål om moral - det er evolutionært væsentligt. Alle vinder, når ingen taber..

Som i denne lille video, som formidler dele af "the selfish gene" af Richard Dawkins, men der forskes også i hvad hhv. empatisk indstilling og empati-træning gør ved f.eks. en virksomheds bundlinje og studerendes faglige udbytte.. meget spændende.. alt peger på at det har meget større betydning end først antaget.