Næste start dato for MiSOi kursus 

Kontakt os for datoer for næste forløb


Vil du lære at passe på dit vigtigste undervisnings-instrument – Dig selv? Få redskaberne til at lære børn og unge at finde ro, fordybelse og koncentration? Arbejde med trivsel – faglig, personlig og relationel trivsel? Hjælpe børn til at kunne rumme sig selv og andre?

Mit mål er, at du efter mødet med mig går hjem med viden om og inspiration til hvordan du kan arbejde med ro, opmærksomhed, trivsel og empati –  simple, konkrete og effektive redskaber, der nemt kan implementeres i din hverdag.

Hvis du vil i dybden og klædes professionelt på til at arbejde med trivsel, så er det helt oplagt at se nærmere på MiSOi-forløbet her.

Hvis du vil snuse og have smagsprøver, så bugner bloggen med tips, tanker, inspiration og konkrete redskaber du kan bruge lige NU. Du finder den her


Børn og mindfulness

Det giver utrolig god mening at starte her! Give børn og unge redskaberne– At gøre dem mere robuste, kompetente og livsduelige fra starten, frem for senere at ”reparere” på voksne, som er gået i stykker af stress, mindreværd og nederlag. 
 

Min mission

Trivsel skal for alvor på dagsordenen. Det er ikke en "blød" værdi og "lilla rundkredspædagogik". Det er en forudsætning for al læring og bør derfor være et professionelt fokus for al pædagogik og didaktik. Min mission er at insistere på at uddannelse og undervisning bør dreje sig om at hjælpe børn og unge til at gro og udvikle sig – Både fagligt, personligt og relationelt – Ikke at bestå tests. 

Fra værdi til praksis

Hvordan konverterer vi viden om vigtigheden af
trivsel til daglig praksis? Vi kan sætte kryds-og-bolle når vi skal sætte komma, men hvor er de konkrete værktøjer til at arbejde professionelt med trivsel? 
Her er et bud.


 
 

Hvad er Mindfulness?

Mindfulness handler om at være til bevidst og opmærksomt til stede i dit eget liv. Det er ikke et spørgsmål om at være et "idealmenneske" - det er en måde at forholde sig til det som sker, det du laver.. når det sker og når du laver det...

 
 
 

Hvorfor skal vi arbejde med mindfulness i skolen?

Fordi skolen er et sted hvor vi skal lære børn og unge livsduelighed - livsmestring. Det handler om trivsel, som er en forudsætning for at lære, gro og udvikle sig som menneske...

 

 

 

Hent brochure

Læs mere om hvordan du kan arbejde med trivsel som et fundamental for udvikling og læring.