I skolen
 

Brug af Mindfulness i skoler viser sig som mere ro og fordybelse, en højere grad af undervisningsparathed, færre konflikter, større overskud og rummelighed overfor sig selv og andre – Og heldigvis også en tendens til mange flere smil og latter.


 

I børnehaven
 

På samme måde som med børn i skolealderen, fokuseres der også her på børnenes trivsel. Alle øvelser kan justeres, så de er alderssvarende og I får værktøjer til både at arbejde implicit med Mindfulness og med konkrete teknikker, øvelser og lege henvendt til børnegruppen.


 

I vuggestuen / dagplejen

Med denne aldersgruppe arbejdes der mest implicit. – Det gør det på ingen måde mindre væsentligt. Det handler meget mere om den voksnes overskud – ikke så meget aktiviteter med børnene. Det er der også teknikker til, men for professionelle voksne med børn i denne aldersgruppe, er modul I nok.