Kan du genkende dig selv og din hverdag i nogle af de her spørgsmål?

Arbejder du med sårbare børn og unge?

Synes du der er vigtigt at have fokus på både faglig, social og relationel trivsel?

Oplever du børn som er bange for at fejle og være ”forkerte”?

Kunne du bruge værktøjer til at booste opmærksomheden?

Har du lyst til at lave små ”brainbreaks”, men er kørt fast i at udtænke dem?

Vil du give dine elever redskaber til at koncentrere sig om den givne opgave?

Arbejder du med en børnegruppe, hvor de har svært med at respektere og rumme hinanden?

Er DU presset rent arbejdsmæssigt?

Kan du lide at forebygge og være på forkant?

Har du elever som let afledes?

Er børnene hårde ved hinanden?

Er støjniveauet højt?

Mangler du redskaber til at lære din børnegruppe at håndtere konflikter?

Har du elever med stor fysisk uro og som ikke kan falde ned?

Hvis du kan nikke ja til flere af disse, så kunne MiSOi-forløbet være for dig. 

 
 

Sådan her foregår det

MiSOi-programmet er et intensivt og praksisnært forløb i at bruge Mindfulness-træning med børn og unge.

Forløbet består af to moduler, hvor modul I er rettet mod din egen praksis og forståelse. Her handler det om dig. Din egen mindfulness-træning er fundamentet for overhoved at kunne inddrage mindfulness i et professionelt arbejde med pædagogik og didaktik - uanset hvilken aldersgruppe du arbejder med er det vigtigt at du selv træner.

Modul I er rettet mod pædagoger og andre fagfolk, der arbejder med børn under 3 år - eller for mennesker der opsøger mindfulness-træning for sin egen skyld. Når det gælder børn under 3 år handler det mindre om at lave øvelserne rettet mod børnene (som omdrejningspunktet er for Modul II), og mere om den professionelle voksne og denne evne til at skabe trivsel ved rolige rammer og menneskeligt nærvær. Her arbejdes implicit og på at "smitte" børnene med ro. Som Ralph Waldo Emerson sagde det "Who you are speaks so loudly, that I can't hear what you say". Vi arbejder på tilstedeværelse og nærvær- ikke at være en anden end den vi er.

Formålet er det samme. At skabe trivsel, tillid, ro, glæde og overskud. Tilgangen er simpel, konkret og meget "hands-on", men når vi arbejder med børn på seks måneder, gøres det anderledes end hvis det er et barn på 7 år i skolen eller på 16 år i gymnasiet.

Modul II er rettet mod lærere og pædagoger der arbejder med børn og unge i undervisningssituationer. Det er som nævnt ikke muligt at springe modul I over, da det er fundamentet for alt hvad der foregår på Modul II. Her klædes den professionelle på til at omsætte og formidle mindfulness-træning til enkle øvelser, teknikker og lege, som kan være en lille del af hvad der ellers foregår i undervisningen. Det klæder dig på til at arbejde kvalificeret og meget konkret med den enkeltes og fællesskabets trivsel.   

MiSOi-programmet er i store dele udviklet og tilrettelagt ud fra MBSR skabelonen til voksne og udbygget med viden og inspiration fra de to internationale anerkendte skoleprogrammer Mindful Schools fra USA og Mindfulness in Schools (.b) fra Oxford. Dertil kommer anden kontemplativ praksis - Øvelser hentet fra f.eks. Qigong,, massage og yoga tilpasset børn og unge. MiSOi er udviklet med stor forståelse og erfaring med at integrere denne måde at arbejde professionelt i en dansk skolekontekst. 


 

MiSOi Modul I

Ligesom du ikke kan lære at cykle uden at cykle, ikke kan lære at læse uden at læse, er det med Mindfulness. Det er ikke en teoretisk disciplin at praktisere og træne mindfulness. Du kan ikke lære det fra en bog – Du kan kun lære det ved at gøre det – og du kan kun troværdigt være formidler hvis du har prøvet det på egen krop.

Der er altså ikke tale om forelæsninger. Du bliver introduceret for grundlæggende psykologiske mekanismer med forståelsesrelevans for mindfulness-praksis., men mest af alt træner vi den formelle del af mindfulness. Meditation –liggende, i bevægelse, siddende.

Mindfulness er erfaringsbaseret og derfor er dialog omkring det der opleves central, men det skal understreges at der er tale om et uddannelsesforløb og ikke en terapigruppe.  

Modul I kan tages separat hvis du arbejder med de alleryngste eller alene ønsker at bruge mindfulness i dit eget liv.

Pris for MiSOi Modul I : 4.500,-

Læs mere om forløbets opbygning, se datoer og hvor næste kursus bliver afholdt. 


 

MiSOi Modul II

På modul II konverterer vi grundprincipperne til et børneunivers. Det handler både om værktøjer du som professionel voksen kan bruge for at skabe rammerne for læring og bedre trivsel. Du skaber rummet for Mindfulness.

Ligesom du vil blive udstyret med et arsenal af helt konkrete øvelser, teknikker og lege du kan bruge i din børnegruppe. Øvelser der reelt er meditationer med samme formål, som den formelle træning du selv har gennemgået på modul I, men til børn. Du giver eleverne redskaberne til selv at praktisere mindfulness.

Øvelserne er værdifuld træning, men ligner langt fra klassiske meditationer. Der er leg, grin og masser af humor involveret.

Det er kun muligt at deltage på modul II hvis Modul I er gennemført.

Pris for modul II: 4500,-

Læs mere om forløbets opbygning, se datoer og hvor næste kursus bliver afholdt.